Առողջապահություն

պատկերակ001
պատկերակ002
պատկերակ003

Հարմարվել հիվանդանոցային սարքավորումների պիտակների և անդորրագրերի տպագրությանը,

շտրիխ կոդերը, դեղերը, հիվանդասենյակները և դեպքերի գրառումները հեշտացնում են գործընթացը և հասնելու արդյունավետ կառավարման

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ